Εστία Θερμάνσεις Λτδ

Τηλ.: 22 764308
Φαξ: 22 760033

E-mail: skarpa@cytanet.com.cy

Πάροδος Δημήτρη Βικέλα, Βιομηχανική Περιοχή Στροβόλου (Δρόμος ΓΣΠ), Στρόβολος, Τ.Κ. 23617, Τ.Τ. 1685, Λευκωσία – Κύπρος

Ημέρες και Ώρες Λειτουργίας:

Δευτέρα: 09:00 – 13:00 & 15:30 – 17:30
Τρίτη: 09:00 – 13:00 & 15:30 – 17:30
Τετάρτη: 09:00 – 13:00
Πέμπτη: 09:00 – 13:00 & 15:30 – 17:30
Παρασκευή: 09:00 – 13:00 & 15:30 – 17:30
Σάββατο: Μόνο με ραντεβού